Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 156

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 168

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 156

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 168
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย โรงเรียนบ้านกองหิน ( 10/มิ.ย./2565 )
            วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล  นางสาวจารุณี ศรีกันยา และนายวีรพงษ์ คำผง ศึกษานิเทศก์ นิเทศ กำกับ ติดตาม  สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ตามนโยบายเร่งด่วน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย” ณ โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย ( 10/มิ.ย./2565 )
       วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นายปิยะ อินต๊ะคำ นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้ ศึกษานิเทศก์ นายตรัญ รักร่วม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางเรณู เชื้อเตจ๊ะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ตามนโยบายเร่งด่วน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย” ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย ( 10/มิ.ย./2565 )
           วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.ชม.เขต 5

นิเทศ กำกับ ติดตาม ตามนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย ( 9/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป.ชม.เขต 5 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามนโยบายเร่งด่วน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย”ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โรงเรียนบ้านหางดง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียน บ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ( 9/มิ.ย./2565 )
         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับอุปกรณ์กีฬา ( 7/มิ.ย./2565 )
              วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย โรงเรียนแห่งความสุข ( 7/มิ.ย./2565 )
           วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนแห่งความสุข เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ( 7/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ( 3/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข้าราชการกลุ่มนิเทศก์ และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ( 3/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ ลานที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/82 -> [จำนวน 818 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>