Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 156

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 168

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 156

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\chiangmaiarea5.go.th\httpdocs\2012\includes\class.mysql.php on line 168
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมออนไลน์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ( 25/พ.ค./2565 )
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting ชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ประชุมออนไลน์ พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ( 25/พ.ค./2565 )
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Google meet เพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

นิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และัสดุประจำปี 2565 โรงเรียนอำเภอดอยเต่า ( 24/พ.ค./2565 )
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน “โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โรงเรียนในอำเภอดอยเต่า จำนวน 25 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโปง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ( 24/พ.ค./2565 )
     วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ว13/2556 ( 24/พ.ค./2565 )
            วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น    ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556) ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ( 24/พ.ค./2565 )
                  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านห่างหลวง  และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตามพระราชดำริ    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Country Report)โดยผู้แทนจาก 11 ประเทศ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ครู ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจาก องค์กรภาคื เครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับนำไปพัฒนาต่อ ยอดการดำเนินงานโครงการฯ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่  เขต 5

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ( 23/พ.ค./2565 )
                เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ     สร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อชุมชน และ ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล เป็นประธานโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 โดยมีโรงเรียนแกนนำในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมลานกระเหรี่ยง โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเพื่อขอมีวิทยฐาน และเลื่อนวิทยฐานะ ( 23/พ.ค./2565 )
            วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 วิทยากรโดย นายกฤตภัทร อรุณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง และนางสาวอัมพร ปะทะ   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

นิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และัสดุประจำปี 2565 ( 19/พ.ค./2565 )
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ อบรมให้ความรู้  “โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยม ติดตาม ( 19/พ.ค./2565 )
              วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  พร้อมด้วย นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1/2565 ตามคำสั่ง ที่ 159/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยให้กำลังใจและแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านวังหม้อ โรงเรียนบ้านวังหลวง และโรงเรียนบ้านแม่งูด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/82 -> [จำนวน 818 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>