[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมทางไกล 38ค.(2) ( 19/พ.ค./2565 )
                  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Google meet เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ( 18/พ.ค./2565 )
              วันที่  18 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 5 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อีกทั้งการบรรยายพิเศษสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  ดร.สวงษ์ ไชยยา ผอ.สกสค. การบรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอน โดย นางสาววชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ การบรรยายพิเศษ  การเบิกจ่ายเงิน และสวัสดิการ โดยนางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ การบรรยายพิเศษบริบทสถานศึกษา โดย นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย นายนราธิป อินทรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านมูเซอ นายเกียร์ติศักดิ์ ปินชัย ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย และการบรรยายพิเศษการบริหารงานบุคคล โดย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

วันเกียรติยศครูอมก๋อย ประจำปี 2565 ( 17/พ.ค./2565 )
       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. ชม.เขต 5 ร่วมงานวันเกียรติยศครูอมก๋อย ประจำปี 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง ( 17/พ.ค./2565 )
           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ อบรมให้ความรู้  “โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

โครงการโรงเรียนสุจริต ( 11/พ.ค./2565 )
                วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม ดังนี้ เคารพธงชาติ ไหว้พระ    สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และร่วมทำสัญลักษณ์ต่อต้านโกง ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม.เขต 5

ประชุมคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับโรงเรียนทวิภาษา ( 10/พ.ค./2565 )
              วันที่  10 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับโรงเรียนทวิภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ  ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5


อบรมให้ความรู้ กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า กิจกรรม นำสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา ( 10/พ.ค./2565 )
              วันที่ 10 พฤษภาคม 2565นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า กิจกรรม  นำสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี นายวุฒิชัย สารุสุข และนางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม ณ  ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

\"โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565\" ( 10/พ.ค./2565 )
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้  นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อบรมให้ความรู้ "โครงการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" เครือข่ายพัฒนาการศึกษายอดดอยพัฒนา   ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (หลักสูตรทบทวน) ( 10/พ.ค./2565 )
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา  ซาหยอง       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (หลักสูตรทบทวน) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) ( 9/พ.ค./2565 )
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/82 -> [จำนวน 818 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>