[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางอริศรา กังแฮ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นายกฤต คุ้มปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
น.ส.อรทัย สมัยกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางสาวไอยวริญ แสนคำ
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
3 : กลุ่มอำนวยการ
4 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
5 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
14 : กลุ่มกฎหมายและคดี
15 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา