[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า สพป.เชียงใหม่ เขต 5”00
เมนูหลัก
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มกราคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31        
รายการ Gallery หน้าหลัก    
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการแวะเยี่ยม สพป.ชม.เขต 5 ( 17/ม.ค./2561 )
     วันที่ 17 มกราคม  2561 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มีภารกิจลงพื้นที่สำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ แวะมาตรวจเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
โดยมี นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 นางศิริกานดา คำดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางไอซา แก้วประภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะ
 
วันครู 2561 เครือข่ายอมก๋อย ( 17/ม.ค./2561 )
    วันที่ 16 มกราคม 2561 นายลิชิต ฐานมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นาย อินสร คำปัน นิติกรชำนาญการพิเศษ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้เข้าร่วมงาน วันครู พ.ศ.2561โดยมี นายอุทิศ ขัติวงษ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
วันครู 2561 เครือข่ายฮอด ( 17/ม.ค./2561 )
    วันที่ 16 มกราคม 2561 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง ศิริกานดา คำดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้เข้าร่วมงาน วันครู พ.ศ. 2561โดยมี นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอดอยฮอด
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
วันครู พ.ศ.2561 ( 16/ม.ค./2561 )
    วันที่ 16 มกราคม 2561 นาย วิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางชนากานต์  สุนันทกร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  นายวิชัย  ปานอุทัย  
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้เข้าร่วมงาน วันครู พ.ศ. 2561
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4  
 อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้  นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ได้พบปะให้โอวาทและกำลังใจแก่เพื่อนครู
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 12/ม.ค./2561 )
    วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่จากสพป.เชียงใหม่ เขต 5
พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การประชุมผู้บริหาร(CEO) ครั้งที่1/2561 ( 11/ม.ค./2561 )
    วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00น. นาย วิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร(CEO)  
ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 
ติดตามโครงการตามพระราชดำริ ( 11/ม.ค./2561 )
    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจตุพร ตันติสุนทร เจ้าหน้าที่งานในพระองค์
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา
และนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้ดำเนินการติดตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามและอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม
และโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ (NT , O-NET , LAS และการอ่านป.1) ปีการศึกษา 2560 ( 11/ม.ค./2561 )
    วันที่ 8-10 มกราคม 2561 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ (NT , O-NET , LAS และการอ่านป.1)
ปีการศึกษา 2560 ได้ออกนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ประชารัฐร่วมใจแก้ไข้ปัญหายาเสพติด “ปลูกป่า สร้างรายได้ ทดแทนการปลูกฝิ่น” ( 11/ม.ค./2561 )
    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้เข้าร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจแก้ไข้ปัญหายาเสพติด “ปลูกป่า สร้างรายได้ ทดแทนการปลูกฝิ่น”
โดยมี นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดและได้ร่วมปลูกป่า
กับนักเรียนและประชาชน บ้านใบหนา อีกทั้ง ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เตาแก๊ส สื่อการเรียนการสอน
ทุนการศึกษา10ทุนให้กับนักเรียนและโรงเรียนบ้านใบหนา มอบถุงยังชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฯ
และมอบผ้าห่ม ให้ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านใบหนา ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย(ฝ่ายงานป้องกันฯ) ( 11/ม.ค./2561 )
    วันที่ 8 มกราคม 2561 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย(ฝ่ายงานป้องกันฯ)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/98 -> [จำนวน 979 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>