ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร.089-0557819
ที่อยู่ :
Telephone :089-055781
Email :phatt777@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ