ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา ซาหยอง
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร. 094-5807519
ที่อยู่ :
Telephone :0945807519
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ