ชื่อ - นามสกุล :นายเทียม วันมหาชัย
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร. 089-5544686
ที่อยู่ :
Telephone :0895544686
Email :teamwanmahachai8@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ