ชื่อ - นามสกุล :นางปรานอม ยะมัง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :0861839891
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน