ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิชัย สารุสุข
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร. 083-2495187
ที่อยู่ :
Telephone :0832495187
Email :Wuttichai5226@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกำกับดูแลกลุ่ม