ชื่อ - นามสกุล :นางอริศรา กังแฮ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :โทร.091-8569545
ที่อยู่ :
Telephone :091-856954
Email :arisara.try@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม