ชื่อ - นามสกุล :นางกานดา บาร์บิเย
ตำแหน่ง :ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก :โทร.093-4199964
ที่อยู่ :
Telephone :093-419996
Email :Nongsapankin@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม :