ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทนา พนมการ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :โทร. 082-6910882
ที่อยู่ :
Telephone :082-691088
Email :phanomkarn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม