ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่หลัก :โทร.088-2515009
ที่อยู่ :
Telephone :088-251500
Email :chitchaya@esdc.go.th
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม