ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง :ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูฯ
หน้าที่หลัก :โทร. 089-9538886
ที่อยู่ :
Telephone :089-953888
Email :pichit_t1309@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม